ለባጃጅ ፈላጊወች በሙሉ

  • March 4, 2023 10:10 am
  • Addis Ababa
  • For Sell
FB_IMG_1677924413560
FB_IMG_1677924417982
FB_IMG_1677924415868
FB_IMG_1677924413560
FB_IMG_1677924417982
FB_IMG_1677924415868
Br

Overview

  • Brand : Other Brand
  • Vehicle Type : Three Wheeler / CNG
  • Condition : New

Description

አስደሳችዜናለባጃጅፈላጊወችበሙሉ
☎️0948040307
ብዙወቹአገልግሎቱንእየተጠቀሙበትይገኛሉእርስወስምንይጠብቃሉ።
Ethio bajajከኢትዮጰያንግባንክጋርበመ
ተባበርለስራአጥወጣቶችለአጭርጊዜየሚቆይልዩየሆነየዋጋቅናሽይዞላቹመጥቷል።ይህንየዋጋቅናሽያዘጋጀዉየኢትዮጰያንግድባንክሲሆን35%በከሽከፍለዉ65%በባንኩበኩልከወለድነፃየሆነከ3-5እየሰሩየሚከፍሉበትንየብድርአገልግሎትአመቻችቷል።ከዚበተጨማሪበአዳዲስምርቶቻችንለይታላቅቅናሽአድርገናልእነሆየባጃጅዋጋከዚበፊትከነበረዉዋጋበ30%ቅናሽመቷል
☑️ጠንካራናአስተማማኝ
☑️በቂመለዋወጫያላቸዉ
☑️made in india
የዋጋዝርዝር
?fleek&Re፦300.000የነበረዉ
ወደ 210.000
?maxima፦310.000የነበረዉ
ወደ 217.000
?Tagrobajaj፦300.000የነበረዉ
ወደ 210.000
?maximacargo፦340.000የነበረ
ዉወደ238.000
መሆኑንእየገለፆንተጠቃሚመሆንከፈለጉከታችባለዉስልክቁጥር??ደዉለዉ
ይዘዙንያሉበትቦታከነትራንስፓርትጋርእናደርሳለን።ለበለጠመረጃ251948040307
ለአጭርጊዜብቻየሚቆይስለሆነፈጥነዉየአገልግሎትተጠቃሚይሁኑ።
ከኢትዮጰያንግድባንክጋርበመተባበር